Ministrstvo za gospodarstvo pripravlja nov zakon, s katerim bi ostro omejili oddajanje nepremičnin prek platform, kot sta Booking in Airbnb.

Ministrstvo za gospodarstvo z Matjažem Hanom na čelu pripravlja nov zakon o gostinstvu, s katerim bi tako rekoč prepovedali kratkoročno oddajanje nepremičnim posameznikov prek spletnih platform kot sta Airbnb in Booking ter na splošno. Prav tako naj bi bilo onemogočeno oddajanje drugih lastniških stanovanj, petmesečno poenostavljeno sobodajalstvo pa naj bi se občutno omejilo.

Na ministrstvu trdijo, da je kratkoročno oddajanje postalo komercialni posel in ni več le dodaten zaslužek gospodinjstva tako poročajo Finance. “V letu 2021 je delež prenočitev v nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje znašal 37,6 odstotka vseh prenočitev.”

Torej – kakšne naj bi bile omejitve?

Predlog sprememb zakona še ni javen, uvedli pa bi ga lahko celo že z letom 2025. Kljub dejstvu, da na vidiku še ni končnih rešitev, pa razmišljajo o strogih omejitvah in prepovedih. Tako premlevajo možnost omejitve kratkoročnega oddajanja nepremičnin na največ 60 dni na leto. Prav tako bi se lahko določila tudi območja, kjer ne bi bilo možno oddajati nepremičnin oziroma bi bilo oddajanje omejeno na primarno stanovanje, torej na stanovanje prebivališča ponudnika. Tako bi lahko stanovanje oddajali le, ko bi šli na dopust.

Veljala pa bi ena izjema, namreč podjetja bi lahko oddajala nepremičnine, v kolikor bi bile te v objektu s poslovno namembnostjo. Podjetja bi tako morala spremeniti namembnost stanovanj v poslovni prostor.

Časovna in prostorska omejitev

Kot poročajo Finance bi tako sobodajalec oddajal nepremičnino le od 30 do 60 dni na leto namesto zdajšnjih pet mesecev. Prostorska omejitev se nanaša na dejstvo, da bi lahko občina in država določili območja, kjer oddajanje stanovanj sploh ne bi bilo dovoljeno. Tako bi lahko Mestna občina Ljubljana zaukazala, da je oddajanje možno le v strogem centru mesta, ne pa v Dravljah ali pa v Šiški, kot za primer navajajo Finance. Takšna prepoved sicer zniža konkurenco hotelirjem, a predstavlja veliko težavo, saj bi bil zaslužek drugih dejavnosti v kraju znatno okrnjen.

Občine bi imele več moči

S predlogom bi občine pridobile na moči. Kot so dejali na ljubljanski občini, kjer je oddaja prek Airbnbja in Bookinga v razcvetu, želijo pridobiti večja pooblastila za samoupravne lokalne skupnosti pri urejanju področja kratkoročnih najemov. Tako bi namreč lokalne skupnosti lahko izdajale soglasja za oddajo nepremičnin. Le s soglasjem pa bo lahko sobodajalec vpisal nepremičnino v register, brez tega oglaševanje namreč v prihodnosti ne bo mogoče.

V kolikor bi vseeno želeli oddati stanovanje, bi bil to mukotrpen in dolg proces. Preden bi morali dobiti soglasje vseh sosedov v bloku ter spremeniti namembnost stanovanja v poslovni prostor, bi morali odpreti s. p. ali d. o. o. in se registrirati za oddajanje nastanitvenih zmogljivosti turistom. Če bi pa želeli oddajati le del stanovanja, pa bi za to potrebovali soglasje vseh bližnjih sosedov ter soglasje etažnih lastnikov, ki imajo skupaj v lasti vsaj tri četrtine površine bloka. V kolikor bi vseeno želeli oddati stanovanje, bi bil to mukotrpen in dolg proces. Preden bi morali dobiti soglasje vseh sosedov v bloku ter spremeniti namembnost stanovanja v poslovni prostor, bi morali odpreti s. p. ali d. o. o. in se registrirati za oddajanje nastanitvenih zmogljivosti turistom. Če bi pa želeli oddajati le del stanovanja, pa bi za to potrebovali soglasje vseh bližnjih sosedov ter soglasje etažnih lastnikov, ki imajo skupaj v lasti vsaj tri četrtine površine bloka.