Po elektronski pošti ste nam poslali vprašanje, navajate, da imate kot združenje sobodajalcev redna tedenska spletna srečanja, kjer obdelujete posamezne teme s področja praks poslovanja sobodajalcev s področja oddajanja turističnih zmogljivosti. V luči prihajajočega viška poletne turistične sezone, se je med vašimi člani odprla razprava glede izdajanja računov gostom, ki do sobodajalca pridejo preko Booking.com,Airbnb…  Ker ste opazili, da tudi med vašimi člani ni enotnega mnenja in praks glede tega, nas prosite za pojasnilo sledečega primera, ki ga boste s člani radi obdelali na posvetu prihodnjo sredo, 21.6.2023.

V nadaljevanju vam pojasnjujemo:

Sobodajalec mora gostu izdati račun v višini, kot je navedena v ceniku sobodajalca.

Provizija, ki jo je Airbnb zaračunal gostitelju, je strošek sobodajalca, in od te provizije mora sobodajalec plačati 22 % DDV v Sloveniji.

Sobodajalec je za opravljeno storitev gostu dolžan izdati račun in je v skladu z določili Zakona o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR pri plačilu računa z gotovino (»plačilo z gotovino«, kot je določena po 4. točki 2. člena ZDavPR) zavezanec za davčno potrjevanje računov. Še več informacij bodo sobodajalci prejeli v Brošura za sobodajalce – fizične osebe .

Davčni zavezanec, fizična oseba, ki opravlja dejavnost sobodajalstva, mora za storitev, ki jo opravi kot davčni zavezanec, izdati račun. Na podlagi 81. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 mora račun izdati vsak davčni zavezanec, ne glede na to, ali je identificiran za namene DDV ali ne. Več glede podatkov, ki morajo biti na računu obvezno navedeni po DDV zakonodaji, je pojasnjeno v podrobnejšem opisu Računi.

V skladu s 3. členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 so predmet obdavčitve z DDV dobave blaga in opravljanje storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije za plačilo.


Davčno osnovo opredeljuje 36. člen ZDDV-1. Ta v prvem odstavku določa, da pri dobavah blaga ali storitev davčna osnova vključuje vse, kar predstavlja plačilo (v denarju, v stvareh ali storitvah), ki ga je ali ga bo prejel dobavitelj ali izvajalec od kupca, naročnika ali tretje osebe za te dobave, vključno s subvencijami, ki so neposredno povezane s ceno takih dobav, razen DDV, če ni s tem zakonom drugače določeno. V davčno osnovo se na podlagi a) točke petega odstavka 36. člena ZDDV-1 vštevajo tudi, če že niso všteti: trošarine in drugi davki, takse, uvozne in druge dajatve, razen DDV. Na podlagi b) točke tega člena pa se v davčno osnovo vštevajo postranski stroški, kot so provizije, stroški pakiranja, prevoza in zavarovanja, ki jih dobavitelj ali izvajalec zaračuna kupcu oziroma naročniku storitve.


Lepo pozdravljeni,

Pripravil/-a:

Slavica Čehovin

finančni kontrolor višji svetovalec II