Nekateri člani Združenja so se na nas obračali s temo različnega tolmačenja navajanja turistične takse ne izdanih računih.

Zato smo se, 18.1.2023 na obrnili na Finančni urad Republike Slovenije z naslednjim vprašanjem:

» Spoštovani,

V Združenju sobodajalcev, ki je nastalo na pobudo sobodajalcev samih s ciljem povezovanja, izobraževanja, izmenjave informacij, izkušenj in znanj, že nekaj časa iščemo odgovor na temo pravilnega izstavljanja računov za storitve sobodajalstva.

Težava nastane v nejasnem tolmačenju in načinu, kako se na izstavljenem računu, ki ga sobodajalec izstavi gostu, pravilno navedeta turistična in promocijska taksa. Ker želimo na to vprašanje odgovoriti našim članom, še pred viškom zimske počitniške sezone in s tem zagotovili, da je njihovo delo tudi iz tega dela pravilno, se vam za vaš odgovor že na tem mestu zahvaljujemo.

Torej, naše vprašanje je naslednje. Računi, ki se lahko izstavljajo preko VKR, Mini blagajne ali kateregakoli drugega programa za izstavljanje računov ponujajo različne možnosti ampak nas zanima kako se turistično takso navede pravilno.

 Ali se turistično in promocijsko takso doda kot novo postavko oziroma ali se ju doda k opombi npr. Ostali davki in se v opisu opiše, kakšne vrste davka imamo namen vnesti in njegovo vrednost?«

In nato 3.2.2023 prejeli naslednji odgovor:

Za ogled celotnega odgovora, morate biti član Združenja sobodajalcev. Še niste član?
https://sobodajalci.si/clanstvo/

Na panelni razpravi, 15.2.2023, smo vsem članom javno predstavili ta odgovor in bili enotnega mnenja, da je potrebno pri takšnih temah nastopiti združeni, na takšen način je lažje nastopiti v javnosti in doseči razjasnitve in pridobiti odgovore, ki, kot v tem danem primeru, omogočajo bolj jasno in pravilno delovanje na področju sobodajalstva in še konkretneje pri pravilnem naslavljanju turistične takse na izstavljenih računih.

V nadaljevanju panelne razprave smo odprli še kar nekaj pereč